საერთო სამუშაო სივრცეები Independence

იმუშავეთ ნებისმიერ ადგილზე ერთი საათით, ერთი დღით, ერთი კვირით, ერთი თვით, ან წლების განმავლობაში.
ფასები მოცემულია დღეში ერთ პერსონაზე, 24-თვიანი ხელშეკრულებით და იმ პირობთ, რომ გვაქვს თავისუფალი სივრცე.

ყველა ლოკაცია
დახარისხება:
საერთო სამუშაო სივრცე, Independence

6100 Oak Tree Boulevard


საერთო სამუშაო სივრცე
$7.00-დან
საერთო სამუშაო სივრცე, Independence

1468 W 9th Street


ფასის გასაგებად დარეკეთ
საერთო სამუშაო სივრცე, Independence

600 Superior Ave. East


საერთო სამუშაო სივრცე
$9.00-დან
საერთო სამუშაო სივრცე, Independence

2000 Auburn Drive


საერთო სამუშაო სივრცე
$8.00-დან
საერთო სამუშაო სივრცე, Independence

159 Crocker Park Blvd


ფასის გასაგებად დარეკეთ

შეიტყვეთ მეტი ჩვენი მდებარეობების შესახებ Independence-ში
დაგვირეკეთ ნომერზე: 032 290 08 85